Академичен съвет по бежанските въпроси към Върховния комисариат по бежанците на ООН

Насърчаването и подпомагане разрастването на бежанските въпроси в академичните изследвания и дейности е една от основните цели на Академичния съвет. Съветът обединява изтъкнати учени от различни области, които имат интерес и знания по въпросите с принудителното изселване.

С познанието, че в днешно време има повече насилствено изселени хора от всякога, напоследък проблемът с бежанците драматично набира популярност. Практиката демонстрира големи пропуски в гледните точки на хора в политическите и академичните среди, социалните работници и гражданите. В този контекст, от особена важност е да се допринася за дискусии, най-вече чрез повишаване на знанията и разбирането за сложността на причините, в които се корени принудителното изселване, правните и политическите рамки и социално-икономическите последици от принудителното изселване.

Академичната общност се доказва като много важен съюзник в популяризирането на бежанските въпроси, обучението на студенти и професионалисти, ангажирани с търсещите убежище и бежанците; също така и в популяризирането на тематиката сред по-широка аудитория, интересуваща се от политически въпроси, влияещи върху обществото и живота на хората.

Академичният Съвет по Бежанските Въпроси действа в качеството си на консултант на ВКБООН, основан на 13 септември 2018 г. Заедно с проф. Анна Кръстева, проф. Благой Видин, проф. Невена Милева, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. Алексей Пампоров, доц. Емилия Занкина, доц. Живко Драганов и доц. Мая Чолакова, Офелия Кънева е основател и член на Академичния съвет.


22 януари 2020 г.

КОАЛИЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВКБООН, АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ И МУЛТИ КУЛТИ КОЛЕКТИВ

Първата среща за 2020 г. на Академичния съвет по бежанските въпроси към ВКБООН се организира в широк коалиционен състав, за да се дискутират и представят възможности за сътрудничество с академичните институции в сферата на бежанците и убежището. Фокус на дискусията са темите:

1. Принудителната миграция и мястото на темата в академичните институции.

2. Ролята на ВКБООН по принудителната миграция

3. Представяне на резултатите от проведено проучване по темата с принудителната миграция.

4. Представяне на програми и инициативи, свързани с принудителната миграция и осъществени в български университети и научни институти.

Срещата приключи с обсъждане на общ план за действие, идеи и предложения за съвместни инициативи в сферата на обучението, научните изследвания и студентските инициативи.


 

 

 

18 септември 2019 г.

Разширено заседание на Академичния съвет се проведе в център Космос в София. В срещата се включи Българскят съвет за бежанци и мигранти, Мултикулти Колектив, както и представители на неправителствени организации и на правителствени органи. В този състав се дискутираха възможности за ангажиране на университетите и темата за убежището и бежанците в сътрудничество на академичната общност с правителството и неправителствените организации.

Участието ми акцентира върху три основни момента: 1. Студентите да са по-добре информирани по въпроси, свързани с убежището и бежанците; 2. Активността на студентите да се насърчава чрез възможности за работа на терен, стажове и доброволчество и 3. Теми от сферата на убежището и бежанците да са част от учебната академична програма.

Резюме с предложенията ми може да бъде проследено тук.


СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА БЕЖАНЕЦА

20 юни 2019 г., София

По повод Световния ден на бежанеца Агенцията на ООН за бежанците организира интерактивна фотоизложба „Самоличност“, която представя лицата и историите на бежанци в България с фокус върху мечтите им, спомените, ценностите и всичко това, което ги прави личности. Изложбата включва десет истории на хора от Сирия, Иран, Ирак, Афганистан и Мали, разказани от самите тях чрез снимки и видео. Благодарение на мобилно приложение за добавена реалност всеки посетител ще може да накара фотографиите да „оживеят“ във видео история.

powered by social2s
© {2019-2020} Ophelia Kaneva. All Rights Reserved.