Академичен съвет по бежанските въпроси към Върховния комисариат по бежанците на ООН

Насърчаването и подпомагане разрастването на бежанските въпроси в академичните изследвания и дейности е една от основните цели на Академичния съвет. Съветът обединява изтъкнати учени от различни области, които имат интерес и знания по въпросите с принудителното изселване.

С познанието, че в днешно време има повече насилствено изселени хора от всякога, напоследък проблемът с бежанците драматично набира популярност. Практиката демонстрира големи пропуски в гледните точки на хора в политическите и академичните среди, социалните работници и гражданите. В този контекст, от особена важност е да се допринася за дискусии, най-вече чрез повишаване на знанията и разбирането за сложността на причините, в които се корени принудителното изселване, правните и политическите рамки и социално-икономическите последици от принудителното изселване.

Академичната общност се доказва като много важен съюзник в популяризирането на бежанските въпроси, обучението на студенти и професионалисти, ангажирани с търсещите убежище и бежанците; също така и в популяризирането на тематиката сред по-широка аудитория, интересуваща се от политически въпроси, влияещи върху обществото и живота на хората.

Академичният Съвет по Бежанските Въпроси действа в качеството си на консултант на ВКБООН, основан на 13 септември 2018 г. Заедно с проф. Анна Кръстева, проф. Благой Видин, проф. Невена Милева, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. Алексей Пампоров, доц. Емилия Занкина, доц. Живко Драганов и доц. Мая Чолакова, Офелия Кънева е основател и член на Академичния съвет.


19 януари 2021 г.

КРИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТУДЕНТИТЕ

Десет студенти получават възможността за стаж в пет неправителствени организации, които работят на терен с бежанци. Това са две организации, които предоставят правна помощ – Център за правна помощ „Глас в България“ и Фондация за достъп до права ФАР; както и за три организации, които предоставят социални и интеграционни услуги: Каритас София, БЧК и Съвет на жените бежанки в България.

Стажът ще се проведе между 1 март и 30 април, като преди това ще се проведе двудневно обучение на избраните кандидати.

Срокът за кандидатстване е 7 февруари 2021 г. Подробно описание и отговори на всички въпроси можете да видите тук. Именно в този линк е Гугъл формата, която заинтересованите студенти трябва да попълнят.

След приключването на стажа студентите ще трябва да напишат статия за академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“, за да опишат наученото (затова сред критериите за избор на стажанти има и умение за писане). Осигурена е и малка финансова подкрепа: по 200 лв. на месец за всеки стажант.

На 25 януари от 17:30 ч. ще се проведе информационна сесия за студенти, които имат интерес да кандидатстват по програмата. Сесията е достъпна на този линк.

Инициативата е част от проект на Мулти Култи колектив с подкрепата на ВКБООН и Български съвет за бежанци и мигранти, финансиран от Столична община. Издава се документ за стаж, който може да бъде признат административно и като част от задължителната практика на студентите.


13 февруари 2020 г.

АКАДЕМИЧЕН ПОРТАЛ ПО ТЕМАТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ

За повече споделяне на информация и координация е създаден Академичен портал по темата за бежанците: www.academia.refugee-integration.bg. Порталът е дело на Български съвет за бежанци и мигранти. Идеята на платформата е да събира на едно място новини за предстоящи научни събития, кръгли маси, конференции, нови проекти, публикации, студентски инициативи и др., които се организират в университети и научни институти по темата за бежанците.


22 януари 2020 г.

КОАЛИЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВКБООН, АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ И МУЛТИ КУЛТИ КОЛЕКТИВ

Първата среща за 2020 г. на Академичния съвет по бежанските въпроси към ВКБООН се организира в широк коалиционен състав, за да се дискутират и представят възможности за сътрудничество с академичните институции в сферата на бежанците и убежището. Фокус на дискусията са темите:

1. Принудителната миграция и мястото на темата в академичните институции.

2. Ролята на ВКБООН по принудителната миграция

3. Представяне на резултатите от проведено проучване по темата с принудителната миграция.

4. Представяне на програми и инициативи, свързани с принудителната миграция и осъществени в български университети и научни институти.

Срещата приключи с обсъждане на общ план за действие, идеи и предложения за съвместни инициативи в сферата на обучението, научните изследвания и студентските инициативи.


 

 

 

18 септември 2019 г.

Разширено заседание на Академичния съвет се проведе в център Космос в София. В срещата се включи Българскят съвет за бежанци и мигранти, Мултикулти Колектив, както и представители на неправителствени организации и на правителствени органи. В този състав се дискутираха възможности за ангажиране на университетите и темата за убежището и бежанците в сътрудничество на академичната общност с правителството и неправителствените организации.

Участието ми акцентира върху три основни момента: 1. Студентите да са по-добре информирани по въпроси, свързани с убежището и бежанците; 2. Активността на студентите да се насърчава чрез възможности за работа на терен, стажове и доброволчество и 3. Теми от сферата на убежището и бежанците да са част от учебната академична програма.

Резюме с предложенията ми може да бъде проследено тук.


СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА БЕЖАНЕЦА

20 юни 2019 г., София

По повод Световния ден на бежанеца Агенцията на ООН за бежанците организира интерактивна фотоизложба „Самоличност“, която представя лицата и историите на бежанци в България с фокус върху мечтите им, спомените, ценностите и всичко това, което ги прави личности. Изложбата включва десет истории на хора от Сирия, Иран, Ирак, Афганистан и Мали, разказани от самите тях чрез снимки и видео. Благодарение на мобилно приложение за добавена реалност всеки посетител ще може да накара фотографиите да „оживеят“ във видео история.