Публикации

11. 20 НОЕМВРИ: 30 години по-късно или 65 години по-рано? /Офелия Кънева/


10. Второ издание на “Детето на ХХI век и предизвикателствата пред професионалистите от ХХ век”, 2019, Офелия Кънева


09. „Влиянието на съвременните медии върху децата: състояние, проблеми и регулация“, 2018, Сборник материали от Международната научно-практическа конференция „Децата и медиите“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“


08. “Детето на ХХI век и предизвикателствата пред професионалистите от ХХ век”, 2017, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”


07. “Участието на децата във взимането на решения”, сп. “i-Продължаващо образование”, 2018


06. „The agents of public change – policies of international organizations regarding the participation of children in decision-making process“, 2018, Е-списание "Образование и развитие" ISSN 2603-3577 Брой 2, 07.2018 г.


05. “Детето пациент или пациентът дете”, 2017, сп. “Практическа педиатрия”


04. “Изследване на нагласите на училищното ръководство в България относно създаването на позитивна и безопасна училищна среда”, 2018, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Цоков, Г., Янакиев, Ю., Кънева, О.


03. “Изследване на проявите на агресия и насилие сред учениците в България за създаване на позитивна и безопасна училищна среда”, 2018, Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, Цоков, Г., Янакиев, Ю., Кънева, О.


02. “Десет добри практики по европейски проекти”, Резон, 2010-2011


01. “Неправителствените организации и техните комуникационни проблеми в Община Сливен”, Известия на Съюза на учените в Сливен, том 10, 2006


 

powered by social2s
© {2019-2020} Ophelia Kaneva. All Rights Reserved.