Новини и събития

30 ноември 2020 г.

Дизайн-проект седмицата е инициатива на Лесотехническия Университет за студенти по дизайн от трети и четвърти курс. Тази година акцент е поставен върху ИГРАТА НА ДЕЦАТА. Като ментор в екипа на проекта се ангажирам с утвърждаването на добри практики у нас, подкрепата на младите хора и създаването и мултиплицирането на иновации. Ще подкрепя най-добрите проекти за фактическа реализация в общественото пространство у нас през 2021 г.

powered by social2s

13 ноември 2020 г.

Книгата представя мащабно проучване на участието на децата в процесите на взимане на решения – както в теоретичен, така и в политически и практически план. Предназначена е за специалисти от хуманитарната сфера, които работят активно с деца и млади хора, както и за представители на държавната администрация. Съдържанието й обхваща богат обзор на международни и национални практики и въвежда редица иновации като принос в теорията и в практиката.

Рецензенти на изданието са проф. д.п.н. Пламен Радев и проф. д-р Галин Цоков

Изданието е достъпно във всички университетски книжарници на хуманитарни ВУЗ у нас, както и в книжарници Сиела, Хеликон, Книгомания, Orange, store.bg и други.

powered by social2s

1 октомври 2020 г.

С пленарния доклад „Универсалният дизайн – социални, педагогически и управленски предизвикателства“ откривам юбилейната международна конференция на Лесотехническия университет, посветена на 25-годишнината от основаването на университета и 10-годишнината на специалността „Интериорен дизайн“. Конференцията е с участие на научни сътрудници от 17 държави и се провежда в периода 1–3 октомври 2020 г. в Парк-хотел Витоша в София на английски език.

Докладът поставя различна гледна точка към дизайна въобще, като насочва научния дебат към дизайна на отношенията, на човешкото развитие и взаимоотношенията. Докладът се публикува в юбилеен научен сборник, но е достъпен и тук.

UNIVERSAL DESIGN – SOCIAL, PEDAGOGICAL AND MANAGERIAL CHALLENGE /Ophelia Kaneva, PhD/ - Презентация

Лесотехнически университет /Сайт/

powered by social2s

24 юли 2020 г. 

Списание „Труд и здраве“ е е представително национално издание, което има изключителната привилегия и признание да бъде официален медиен партньор за България на Европейския съюз, в лицето на Агенцията на ЕС за безопасност и здраве. Списанието разглежда и анализира многообразието на аспектите на труда, в пряка връзка със здравето и безопасността на трудовия контингент, корпоративната и правовата култура, безопасното жизнено поведение на хората, особено на подрастващите, психологията на трудовите, социалните и личностните взаимоотношения, обществената чувствителност, социалните и демографските проблеми на общините, добрите европейски и световни практики и конкретната им приложимост и мултиплициране в България.

Водещ акцент в редакционната политика е презентирането и популяризирането на добрите практики на българските общини и местните компании. Основният критерий е цялостната им дейност и политика да отговоря на съвременните стандарти и изисквания за модерно европейско развитие и за ефективен и социално отговорен бизнес.

В своя августовски брой, списание ТРУД и ЗДРАВЕ съвместно с ОФЕЛИЯ КЪНЕВА представя СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛИ НА ОБЩИНИТЕ В СТРАНАТА В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19. Основните акценти, които като гост-редактор поставям са:

  • Добрите резултати, постигнати в последните години от местната власт;
  • базисните моменти на общинската политика за стимулиране на местната икономика, трудовата реализация на младите, подобряването на социалната, жизнената, битовата и екологичната среда;
  • ефективността от мерките на изпълнителната власт на местно ниво в пандемични условия;
  • подкрепата на личностното развитие на децата и младите хора
  • публично-частното партньорство на местно ниво.
powered by social2s

Page 1 of 9

© {2019-2021} Ophelia Kaneva. All Rights Reserved.