Новини и събития

09 август 2021 г.

Провеждането на супервизия в педагогическа среда е иновация не само за Европа, но и за педагогическия свят като цяло. Въпреки това, практиката показва, че подобна форма на подкрепа по хоризонтала е необходима и очаквана от професионалистите. По време на IV международна европейска конференция по интердисциплинарни научни изследвания, проведена хибридно на 8 и 9 август 2021 г. във Варшава (Полша), се представи анализ на проведени през 2019 г. супервизии сред 381 педагогически специалисти от България. Разработката е съществена не само заради иновационния й обхват, но и заради значението й за управлението на образованието.

Анализът идентифицира типичните проблемни области за преподавателите, осветлени чрез процеса на супервизия. Също така представя и типичните реакции на педагогическите специалисти при отработването на проблеми. Извеждат се бели петна за нуждите на образователния мениджмънт, свързани с практикуващите педагози. Дава се видимост на развитието на супервизията, както и удовлетворението от процеса в супервизираните лица; отразява се мотивацията за промяна в професионалиста и връзката с личните качества, силните страни и реалната ситуация, в която се намира педагогът.

Предстои публикуване на сборник с реферирани научни доклади от конференцията, в който статията SUPERVISION IN A PEDAGOGICAL ENVIRONMENT: MISSION POSSIBLE (Супервизия в педагогическа среда: мисията възможна) ще бъде представена на научната и практическа аудитория.

24 май 2021 г.

Световната детска конференция, превърнала се вече в традиционен глобален научен форум, отличи доклада LOGICAL NETWORK: A MODEL FOR CHILDREN'S PARTICIPATION IN DECISION-MAKING PROCESSES AS ANSWER TO THE CHALLENGES OF XXI CENTURY EDUCATIONAL MANAGEMENT като принос в изследователската дейност, посветена на детето. Предстои докладът да бъде публикуван в научен сборник от конференцията, заедно с реферирани разработки на научни дейци от петте континента на земното кълбо.

10 май 2021 г.

Първо участие в международен голф турнир извън България събра участници от 19 националности в столицата на Грузия Тбилиси. Турнирът се проведе на Tbilisi Hills Golf – отлично и предизвикателно игрище, което постави високи изисквания към всички близо 100 участника в Gamarjoba International Tournament. В крайното класиране на Дивизия Б, единствена представителка на българките, се класирах 12та – в цялостното класиране и 3та сред жените!

21 април 2021 г.

Интервю за читателите на Woman.bg, в което се засяга темата за образованието в страната в ситуация на пандемия и за бъдещето, което е в ръцете на децата ни. Поводът за този разговор е книгата за ролята на децата в процеса на взимането на решения, както и за женската сила, която намира своите проявления все повече в хода на времето.