Срещата, която се превърна в организиране на ПЛЕНЕР ПО ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

24.04.2019 г.

Срещата с учениците, учителите и ръководството на Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“ е едно от онези топли и вдъхновяващи късчета от родния край, които подчертават вярата в доброто бъдеще и успехите на начинанията ни. Среща в кокетно училище, в което от всяка стена се усеща грижата и обичта към учениците, отдадеността на професията, отговорността към качеството на работата, но и радостта и гордостта от постигнатото. Среща с горди млади хора, които обичат това, което правят и уважават възможността, която училището предоставя. Не е случаен фактът, че имено сливенските възпитаници са лауреатите на националните и европейски конкурси по професионални направления за последните 6-7 години: това е доказателство за добрата работа в екип в училището.

Сърдечността и откровеността на посрещането ескалираха в координиране на усилията по организиране на съвместни инициативи. И така, не без подкрепата на Председателя на Областната колегия на Камарата на инженерите по геодезия в Сливен, се роди първата съвместна инициатива: ПЛЕНЕР ПО ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН, който ще се проведе на територията на град Карлово през месец юни 2019 г. Подобна възможност създава условия за пряк досег на учениците с ръководителите на общински администрации, на възлагателни организации и партньори, а и възможността за изключителна близост със задачите, които предстоят след завършването на гимназията. Развитието на младите хора ще бъде с подчертано позитивна и ефективна насоченост освен на територията на община Сливен, и отвъд. Организираните инициативи са в сфери с висок интерес от страна на учениците, за да бъде стимулирано тяхното активно включване и развитие на инициативност във взимането на решения.

Вярвам, че това е изключителен шанс за навременната ориентация на обучаваните професионалисти и една стъпка напред в конкурентната среда.

Повече за СПГСГ може да научите: http://pgsg-sliven.com

powered by social2s
© {2019-2020} Ophelia Kaneva. All Rights Reserved.