Учебна практика по геодезия в град Карлово

Print

01 юли 2019 г.

В продължение на подкрепата ми към Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“ (отразена на 24.04.2019 г.), стартира изведена учебна практика на учениците от ХI клас, която ще се провежда на територията на Община Карлово в периода 02 – 12 юли 2019 г.
Благодарение на ангажимента на д-р Емил Кабаиванов, кмет на Община Карлово, учениците и придружаващите ги преподаватели ще бъдат настанени в Карлово за сметка на общинската администрация, а в замяна практиката ще бъде провеждана в общинска паркова среда. В програмата на учебните занимания са включени измервания и обработка на работна геодезическа основа, площна нивелация, надлъжни и напречни профили.
Стимулирането на професионалните среди да приемат с отворени обятия контакт с обучаващите се дава възможност за качествена професионална ориентация и реализация на младите хора от една страна, а от друга страна реална преценка за новата професионална вълна у работодателите.
Учебният процес дава възможност да бъдат стимулирани множество партньорства в обществения сектор, благодарение на които младите хора да демонстрират в професионална среда своите лични възможности и да бъдат пълноценни не само в личен, но и в обществен план.
Сътрудничеството с Камарата на инженерите по геодезия ще бъде проследявано детайлно чрез успеха на всеки млад човек, с промотирането на когото съм ангажирана и в тази връзка е очаквано подобни практики да се развиват и реализират интензивно на територията на цялата страна.

powered by social2s