Х МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА И ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ИННО-2020

1 октомври 2020 г.

С пленарния доклад „Универсалният дизайн – социални, педагогически и управленски предизвикателства“ откривам юбилейната международна конференция на Лесотехническия университет, посветена на 25-годишнината от основаването на университета и 10-годишнината на специалността „Интериорен дизайн“. Конференцията е с участие на научни сътрудници от 17 държави и се провежда в периода 1–3 октомври 2020 г. в Парк-хотел Витоша в София на английски език.

Докладът поставя различна гледна точка към дизайна въобще, като насочва научния дебат към дизайна на отношенията, на човешкото развитие и взаимоотношенията. Докладът се публикува в юбилеен научен сборник, но е достъпен и тук.

UNIVERSAL DESIGN – SOCIAL, PEDAGOGICAL AND MANAGERIAL CHALLENGE /Ophelia Kaneva, PhD/ - Презентация

Лесотехнически университет /Сайт/

powered by social2s
© {2019-2021} Ophelia Kaneva. All Rights Reserved.