Университетското издателство „Черноризец Храбър“ издаде ДЕЦАТА В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Print

13 ноември 2020 г.

Книгата представя мащабно проучване на участието на децата в процесите на взимане на решения – както в теоретичен, така и в политически и практически план. Предназначена е за специалисти от хуманитарната сфера, които работят активно с деца и млади хора, както и за представители на държавната администрация. Съдържанието й обхваща богат обзор на международни и национални практики и въвежда редица иновации като принос в теорията и в практиката.

Рецензенти на изданието са проф. д.п.н. Пламен Радев и проф. д-р Галин Цоков

Изданието е достъпно във всички университетски книжарници на хуманитарни ВУЗ у нас, както и в книжарници Сиела, Хеликон, Книгомания, Orange, store.bg и други.

powered by social2s